Vítáme Vás v obci Rudná pod Pradědem

 

Naše obec leží v západní části Moravskoslezského kraje cca 6 km od okresního města Bruntál. Je typickou podhorskou obcí s významnou rekreační funkcí, převážně v místní části Nová Rudná. Je vstupní bránou turisticky atraktivních oblastí Jeseníků – Malou Morávku, Karlov, Karlovu Studánku a Praděd. V obci se nachází základní a mateřská škola, knihovna, nízkoprahové centrum pro děti a mládež, prodejna smíšeného zboží, hospoda, bistro. Pro turisty se zde nabízí celoroční možnost ubytování v soukromí i možnost vyjížděk na koních. K 31.12.2014 bylo v obci trvale hlášeno 382 obyvatel.

OBECNÍ ÚŘAD RUDNÁ POD PRADĚDEM

Stará Rudná 89

793 31 Rudná pod Pradědem

Telefon: 554 737 041

OBEC RUDNÁ POD PRADĚDEM

DIČ: CZ00575984

IČ: 00575984

starosta obce Radomír Tománek tel.: 739 425 455

místostarosta obce Antonín Maňásek tel.:739 425 470

Účetní Bohumila Nečasová: 733 734 427

necasova@rudnapodpradedem.cz

Účetní: Vieroslava Hanáková: 736 535 947

hanakova@rudnapodpradedem.cz

mailto: obecrudna@seznam.cz

ID datové schránky: nqgbijy

Číslo účtu: 184 404 2379/ 0800

články z naší obce

2.7.2014 Jak dopadl Den obce 2014

Máme za sebou další den věnovaný zábavě našich občanů. přečtěte si zde


16.6.2014 DEN OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2014

Obec Rudná pod Pradědem i letos pořádá den zábavy pro děti i dospělé! přijměte naše pozvání


13.5.2012 Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond v rámci projektu? více v tomto kompletním článku!


14.1.2012 Kulturní program obce Rudná pod Pradědem na rok 2012

Kompletní kulturní program na rok 2012 naleznete v tomto kompletním článku!


18.4.2011 Rudenský slet čarodějnic

Sletíme se v sobotu 30.4.2011 v 15.00 hod. Přistávací plocha bude připravena na místním hřišti. Upozorňujeme, že během přeletu je nutno dodržovat platné předpisy pro přepravu na vnitrostátních linkách a mít koště v technicky způsobilém stavu podle platné vyhlášky Ministerstva bosoráctví ze dne 1.1.1321. celý článek s programem


18.4.2011 Sudičky

Sudičky po roce opět roztočily kolovrátek sudby pro nově narozené občánky. V slavnostní atmosféře, ke které přispěly vystoupením děti zdejší ZŠ bylo přijato 5 kuků a 1 holčička. Nelze než i touto cestou dětem popřát vše dobré na cestu životem a rodičům hodně radosti a málo starostí při jejich výchově. celý článek (s fotografiemi)...


18.2.2011 Upozornění!

Návrh nového územního plánu obce nemůžeme zveřejnit na webových stránkách obce, protože nám to stávající technické prostředky neumožňují. V případě, že máte zájem účastnit se aktivně na zpracování ÚP, můžete do konceptu nahlédnout v budově úřadu kdykoli v pracovní době nebo na vývěsce umístěné vedle obchodu. Připomínky a návrhy k územnímu plánu obce můžete předložit Obecnímu úřadu v Rudné pod Pradědem v PÍSEMNÉ PODOBĚ do 15.3.2011, aby mohly být do ÚP zapracovány. Děkujeme za pochopení.


4.1.2011 Upozornění pro ubytovatele

OÚ upozorňuje ubytovatelé, kteří dosud neprovedli na OÚ přihlášení ať tak neprodleně učiní do konce ledna. Zároveň upozorňujeme na nutnost vyrovnat poplatky vyplývající z daňové povinnosti za ubytovací služby. Formulář pro registraci ubytovatele.


4.1.2010 Tříkrálová sbírka - „Děkujeme podesáté všem dárcům“

Děkujeme Vám za přízeň, kterou nám svojí štědrostí při Třikrálové sbírce prokazujete již 10 let. Vážíme si všech Vašich darů. Tak jako v předchozích letech i letošní jubilejní sbírka bude použita na zajištění, případně rozšíření, sociálních služeb v našem regionu – a to znamená i ve vašich městech a obcích. S Vaším přispěním pomáháme především nemocným a osamělým lidem v jejich složitých životních situacích. Odpovědně zvažujeme účelné využití Vašich darů. celý článek


16.5.2009 Den Matek

Odpoledne 8. května patřilo v obci našim ženám. Více než 40 babiček se sešlo na sále kulturního domu. Úvodní slovo patřilo starostovi obce, který popřál ženám dobré zdraví, pohodu, elán a zároveň poděkoval za vše, co pro nás osobně i obecně udělaly.
Kulturní program kromě dětí naší školy spestřil pěvecký sbor KOKO z Ostravy a pak se zpívalo a tančilo u cimbálové muziky. Oslava se protáhla až do pozdních večerních hodin.


14.5.2009 Beseda s policií ČR

Dne 28.4.2009 proběhla v Nízkoprahovém centru Rudná pod Pradědem dlouho plánovaná beseda dětí s Policií České republiky o prevenci kriminality. Poutavým vyprávěním na téma drogy, alkohol, kouření a hazardní hry zaujali Ing. npor. Ivana Kryštofová a pprap. Martin Bouchal. Dozvěděli se mnoho nového na demonstrativním příběhu chlapce, který měla npor. Kryštofová připravený. Všech osmnáct dětí se zapojilo do vášnivé debaty a správného vyřešení problémů , do kterých se dostal chlapec v demonstrativním příběhu. celý článek (s fotografiemi)...


6.5.2009 Stavění MÁJE


Fotogalerie...


7.4.2009 Morana

Letos jsme si museli díky počasí na vynášení Smrtky počkat až do posledního březnového dne. Nakonec se nám to ale vyplatilo, protože Rudný potok byl plný vody a figurína, kterou žáci s paní vychovatelkou vyrobili, krásně plavala. Děti nenechaly nic náhodě a Smrtku ze vsi za halasného pokřikování „vyprovodily“. Teď už se jen těšíme na přicházející Velikonoce a pěkné jarní dny. celý článek (s fotografiemi)...


19.3.2009 Vítání občánků

První týden v měsíci březnu jsme na obecním úřadě přivítali mezi občany Rudné pod Pradědem dalších pět dětí.Tři chlapci a dvě děvčata.Jak už se stává pomalu pravidlem, byli mezi vítanými dvojčata Gabriel a Samuel Hanákovi. Třetím do mariáše je Vladimír Klech junior.Trojici chlapců doplňují malé slečny Sofie Čopová a Tána Kutilová. Pozvánky vyrobili v Nízkoprahovém centru, text vymyslel pan učitel a rodičům doručily sudičky. Kulturní program připravila paní učitelka Petra Boronkajová z mateřské školky, občerstvení obec a sudičky komise pro práci s mládeží. Všichni jsme se sešly ve dvě hodiny.celý článek (s fotografiemi)...


2.12.2008 Czech POINT v Rudné pod Pradědem

Od ledna 2009 se zapojuje naše obec do celostátního projektu Czech POINT. Díky němu končí pro občany dlouhé obcházení úřadů. Je to nejpohodlnější způsob jak z jedného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu státní správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude také moci učinit jakékoli podání ke státu. Budete si tak moci z naší obce odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku z katastru nemovitostí a rejstříku trestů.


18.9.2008 Centrum pro zdravotně postižené

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s, detašované pracoviště Bruntál rozšířilo službu osobní asistence. Centrum získalo na základě dotačního řízení, od Moravskoslezského kraje, prostředky k zakoupení služebního automobilu. Tímto krokem se zvýšila dostupnost služby osobní asistence i do vzdálených míst na Bruntálsku. celý článek...


4.8.2008 Den OBCE RUDDNÁ POD PRADĚDEM dne 23.8.2008 aneb: „NEZASTAVUJEM, MÁME ZPOŽDĚNÍ“

Začínáme v 9.00 hodin programem pro nejmenší, následují soutěže pro dorost, družstva, manželské páry a tradiční klání o „Nej“ ženu i muže Rudné. Večer pokračujeme zábavou pod hvězdami a půlnoc rozhodne o štěstí v tombole ( tradičně bohatá ). Občerstvení a hudba zajištěno, o doprovodný program se postarají - Policie ČR, JK Amír, dětem k dispozici bude nafukovací obří skluzavka a čtyřkolky. Už teď se těšíme na Vaši účast a další společné hezké zážitky.


18.5.2008 Nízkoprahové centrum v Rudné pod Pradědem

Dne 29.02.2008 bylo slavnostně otevřeno dokončené Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Přítomni hosté a zastupitelé obce si prohlédli nově zrekonstruované prostory včetně nového vybavení, které začnou svému účelu sloužit již od 1.3. Teď je už jen a jen na naši mládeži, jak využije nabídnutou pomoc ze strany obce. Práce uvnitř i na fasádě budovy budou dále pokračovat a obec tak bude zas o něco hezčí. celý článek...


7.2.2008 Nízkoprahové centrum v Rudné pod Pradědem

V době, kdy budete číst tyto řádky se v prostorách bývalé školky pracuje na plné obrátky. Máme už jen pár dnů na dokončení Nízkoprahového centra. Zbývá ještě provést montáž sociálních zařízení, hygienické obklady, vymalovat, položit podlahové krytiny, osadit dveře, generálně vygruntovat a zařídit novotou vonící prostory. Na toto všechno zbývá už jen pár dnů a obec oceňuje jak práci vlastních zaměstnanců, tak i práci všech dobrovolníků, kteří se na dokončení centra podílejí. Slavnostní otevření proběhne 29. února za účasti zástupců krajského úřadu a dalších pozvaných hostí.celý článek...


7.2.2008 Tříkrálová sbírka

Jménem Charity Krnov děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zůčastnili tříkrálové sbírky. Děkujeme všem, kteří měli otevřené srdce pro potřeby nejen našich postižených občanů. Ve Vaší obci se vybrala částka 8231,50Kč. Dohromady s okolními obcemi se vybralo 53 857Kč. 50% z této sbírky se bude vracet zpět do regionu. Jakmile tuto částku obdržíme, nakoupíme za ni kompenzační pomůcky a opět budete seznámeni, co se za tyto peníze nakoupilo. Ti, kteří budou tyto pomůcky potřebovat, mohou si je zapůjčit.   Fialová Alena - Sv.Hora


7.2.2008 Proč rekonstruovat školu?

V současné době zastupitelstvo obce jedná o případné celkové rekonstrukci budovy naší školy. Na otázku jednotlivce: „ K čemu se vlastně rekonstruuje škola, když do ní chodí 5 dětí?“ existuje velmi jednoduchá odpověď : „Protože se jedná o majetek obce.“ Ale abych nebyl tak strohý krátce se rozepíši k této plánované akci: Rekonstrukce se plánuje provést z dotačních titulů vypsaných na opravy škol v malých obcích. Pakliže budeme úspěšní, výše dotací by měla činit 93% z celkové částky oprav. Plánujeme opravy a zateplení fasády, výměnu oken, topení, elektroinstalace a podlah. celý článek...


3.1.2008 Jeden skončil, druhý začíná

Pestrý ohňostroj nad Rudnou společně s rozjásanými výkřiky ohlásili první minuty roku 2008. Jen krátce se vrátím k roku, který je už součástí minulosti. Byl jiný. Byl to první celý rok pod vedením nového starosty. V jeho průběhu došlo i ke změně na postu místostarosty a do zastupitestva zasedl nový člen. Přesto se podařilo udělat kus práce. Nebudu vyjmenovávat to, co už vzpoměl v minulém Zpravodaji starosta. Ne vždy bylo rozhodování jednoduché, občas docházelo k názorovým střetům. Ale věřím, že všechny konečná rozhodnutí zastupitelstva se povedly naplnit a směřovaly k prospěchu obce. celý článek...


3.1.2008 Vánoční turnaj v kulečníku a šipkách

Dne 25.12.2007 proběhl v Hospodě Na zastávce již tradiční Vánoční turnaj v kulečníku a šipkách. Souboj tág se pomalu stává jednostrannou záležitostí rodiny Urbaníků s občasnými přesuny. Zde jsou výsledky :

1. místo : Milan – Šíno Urbaník 2. místo : Milan Urbaník st. 3. místo : Staňa Urbaník

Souboj šipkařů opět oživila účast krásného pohlaví - takže díky Haničko, Janičko, Adriano, snad Vás nemrzí „ nedostatek“ galantnosti soupeřů v kalhotách, kteří Vás nenechali vyhrát. A výsledky :

1. místo Lukáš Kozák 2. místo Lukáš Větrovec 3. místo Miro Cyprich a jako 4. se umístil Karel Kozák. Za účast a příjemně strávený večer děkují a na další účast se těší manželé     Václavíkovi a Ing.Milan Crhounek


3.1.2008 Vánoční turnaj ve stolním tenise

Dne 15.12.2007 se konal v sále KD turnaj O putovní pohár ve stolním tenise. Vyřazovací způsob hry nakonec rozhodl o závěrečném klání třech účastníků. Že ani ti dříve narozeni se nemusí ztratit mezi energií překypující mládeží ukázal pan Zdeněk Novobilský z Malé Morávky, který skončil uprostřed – mezi prvním Michalem Kubínem a v pořadí třetím Antonínem Zemančíkem. Vítězům i všem účastníkům děkujeme za sportovní chování, skvělou atmosféru a tešíme se na společné setkání v dalším klání.  Starosta


3.11.2007 Kácení stromů po novém

Dle § 7 zákona 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/204Sb., jsou chráněny všechny stromy rostoucí mimo les. Zákon nerozlišuje ovocné a okrasné stromy. Povolování kácení dřevin řeší §8 zák. a prováděcí vyhláška 395/92 Sb. rovněž § 8. Povolení není nutné při provádění pěstěbních a výchovných probírek, z důvodu zdravotních nebo při oprávnění podle zvláštních předpisů. Dále není potřebné povolení u stromů s obvodem kmene do 80cm měřeným ve výšce 130cm nad zemí a souvislých keřových porostů do 40m2 rostoucích na pozemcích soukromé osoby, která pozemek užívá. Právnická osoba musí o kácení žádat vždy.  celý článek...


2.10.2007 Jedni dělají, druzí mluví.

Je to měsíc, co naši nejmladší občané opět usedli do školních lavic.Proto, aby měli kam chodit na obědy, musela obec provést podle požadavků hygieny velké změny ve školní kuchyni a jídelně. V opačném případě hrozilo zavření celého stravovacího provozu. Po většinu prázdninových měsíců se tyto prostory měnily podle potřeb současného stravování. Původní rozpočet, vysoký na možnosti naší obce, se podařilo snížit do přijatelných mezí, aniž bychom se museli zadlužovat nějakou půjčkou. Většina prací byla provedena obyvateli Rudné v rámci jejich pracovní náplně, nebo pracovali zdarma. celý článek...


archiv článků

TOPlist