#

Navigace

Obsah

Poplatky v roce 2019

Typ: ostatní
Poplatky v roce 2019

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – SPLATNOST DO 31. 3. 2019

POPLATNÍK

SAZBA POPLATKU

Občané s trvalým pobytem

350,- Kč za osobu a rok

Občané, kteří mají v katastru obce nemovitost, ve které není přihlášená žádná osoba k trvalému pobytu (chaty, byty, domy) a cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem

500,- Kč za jednu nemovitost na jeden rok

Podnikatelé, kteří při svém podnikání vytvářejí odpad a nemají uzavřenu smlouvu s TS Bruntál, s.r.o. na likvidaci odpadu, se mohou zapojit do odpadového hospodářství obce na základě uzavřené smlouvy

1.000,- Kč za popelnici na jeden rok

 

POPLATKY ZA PSY – SPLATNOST DO 31. 3. 2019

POPLATNÍK

SAZBA POPLATKU

První pes

80,- Kč za rok

Druhý a každý další pes

120,- Kč za rok

Důchodci – první pes

50,- Kč za rok

Důchodci – druhý a každý další pes

75,- Kč za rok

 

 

UBYTOVACÍ POPLATKY A POPLATKY ZA REKREAČNÍ POBYT

SPLATNOST DO 31. 5. 2019 a 31. 10. 2019

Výpočty výše poplatků jsou určeny vzorci v Obecně závazné vyhlášce obce Rudná pod Pradědem č. 1/2013.

Ubytovatelé mají možnost zaplatit místní poplatky ve dvou splátkách v termínech do 31. 5. 2019 a

31. 10. 2019.

 

 

V případě, že nejsou poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, je obecní úřad povinen tyto nedoplatky vymáhat v režimu daňových nedoplatků. Vymáhání nedoplatků může vést až k exekučnímu řízení, proto Vám připomínáme:

 

NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT MÍSTNÍ POPLATKY ZA ROK 2019 


Vytvořeno: 9. 1. 2019
Poslední aktualizace: 22. 1. 2019 08:05
Autor: