#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Poplatkové povinnosti v roce 2022

Typ: ostatní
Poplatkové povinnosti v roce 2022

Vážení spoluobčané,

rádi bychom všechny upozornili na letošní poplatky, které obec vybírá.

Poplatek za psa:

1. pes - 150,- Kč/rok

2. pes a každý další pes téhož majitele - 225,- Kč/rok

1. pes, jehož vlastník je starší 65 let - 100,- Kč/rok

2. pes a každý další pes, jehož vlastníkem je osoba starší 65 let - 150,- Kč/rok

Splatnost poplatku za psy je nejpozději do 30.6.2022!

Poplatky za odpady:

- občané s trvalým pobytem a vlastníci nemovitostí v katastru obce poplatek za odpady neplatí!

- podnikatelé, kteří v katastru obce podnikají (včetně pronájmu rekreačních objektů!) jsou povinni do 31.3.2022 uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2022!!

Výše poplatku je určena předmětem podnikání, obecně lze říci, že výrobní podniky a ubytovatelé platí 1.000,- Kč/rok za jednu popelnici.

V případě, že se podnikatel nechce připojit k obecnímu systému svozu odpadu, může (spíše musí) uzavřít smlouvu s TS Bruntál, s.r.o. a tuto smlouvu předloží na obecním úřadě k prokázání skutečnosti, jak nakládá s komunálním odpadem.

Poplatek z pobytu:

- jsou povinni hradit poskytovatelé ubytovacích služeb v katastru obce.

Poplatek se platí ve výši 20,- Kč/osobu/noc, ubytovatelé jsou podle zákona o místních poplatcích povinni vést ubytovací knihu, která slouží jako podklad pro vyměření poplatku.

Platnost poplatku je vždy po ukončeném kalendářním čtvrtletí! Podklady pro vyměření poplatku lze zaslat mailem či osobně, platby přijímáme jak v hotovosti, tak kartou či převodem na účet..

Upozorňujeme VŠECHNY poplatníky, že obec má ze zákona povinnost vymáhat své pohledávky. Neuhrazení místního poplatku znamená v podstatě vznik daňového nedoplatku a je stejně jako daňové nedoplatky vymáhán dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád. Obecní úřad jako vykonavatel správy místních poplatků vystaví platový výměr, který se neuhrazením a nabytím právní moci stává exekučním titulem, který lze realizovat okamžitě např. obstavením bankovního účtu, mzdy zaměstnavatele či srážkou ze sociálních dávek.

V minulých letech jsme neměli s úhradou poplatků významné problémy, ale s nástupem "covidových zmatků" někteří (zejména ubytovatelé) na své povinnosti vůči obci zapomínají.

Proto vás všechny zdvořile žádáme o plnění vašich povinností, abychom nebyli nuceni přikročit k nepříjemným represivním opatřením, které nám vůbec nedělají radost.

Vězte, že každá koruna, kterou obci zaplatíte na poplatcích, je věnována obci zpět k jejímu rozvoji.


Vytvořeno: 22. 2. 2022
Poslední aktualizace: 22. 2. 2022 11:04
Autor: