#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obec a Obecní úřad zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s Obecným nařízením EU 2016/679. Pro ochranu osobních údajů má vytvořeny technické a organizační podmínky tak, ab nedošlo k porušení ochrany osobních údajů a případné škodě na právech a právem chráněných zájmech subjektů údajů.

Pověřenec na ochranu osobních údajů:

Ing. Jitka Steinerová

tel. +420 728 456 592

e-mail: jitka.steinerova@email.cz

Informace pro subjekty údajů:

zde ke stažení

Informace o právech subjektů údajů:

zde ke stažení