#

Navigace

Obsah

Nakládání s odpadem pro osoby pozitivně testované a v karanténě

Typ: ostatní
Nakládání s odpadem pro osoby pozitivně testované a v karanténě

Upozornění na nakládání s domácím odpadem pro osoby v karanténě a osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19:


Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 a v karanténě ukládejte do plastových pytlů a po naplnění jej pevně zavažte. Po dobu karantény odpad netřiďte. Povrch pytle před vložením do popelnice nebo kontejneru dezinfikujte. V případě, že je odpad odkládán do pytle s tloušťkou méně než 0,2 mm, vložte pytel s odpadem ještě do dalšího pytle a teprve až ten vnější dezinfikujte. Dobře zavázané pytle vhazujte pouze do nádoby na směsný komunální odpad.


V žádném případě neodkládejte tyto pytle mimo kontejnery (popelnice), abyste neohrozili zdraví pracovníků TS Bruntál, s.r.o. a ostatních občanů. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umýt si ruce mýdlem a vodou, popř. použít dezinfekční gel.


Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic v nakládání s odpady nemění a odpady jsou povinny třídit.

Více informací naleznete:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2?source=rss

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1


Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 15:01
Autor: