#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Život obce

 

O probuzení kulturně společenského života obce se především zasloužil místní svaz žen ve spolupráci s kulturní komisí obce. Tato dobrovolná složka je v letošním roce nahrazena spolkem Aktivní Rudná, který zaštiťuje téměř veškeré akce pro děti, mládež a seniory. Obec pořádá tradiční oslavy Dne matek, vítání občánků, mikulášske nadílky, rozsvěcování vánočního stromu, stavění i kácení máje a pod.
Zvláštní pozornost je věnována dětem. V obci vzniklo v r. 2007 Nízkoprahové centrum, které nabízí dětem, mádeži, ale i dospělým smysluplné využití volného času.      

Největší akce připravuje  obec v adventním čase. Pro děti se zde dnedávna hrálo v rámci Mikulášské nadílky ochotnické divadlo. Dnes jsou adventní akce zajišťovány prostřednictvím profesionálních agentur. 

   

V letním období je dětem k dispozici modernizované dětské hřiště.
Občané využívají soukromý tenisový kurt, na kterém se připravují na soutěže.
neregistrovaných tenistů    
Dvakrát ročně pořádají místní ženy taneční zábavu v sále KD a v letním období Noc pod hvězdami.
Několik let se pořádá největší celoobecní akce - Den obce. Cílem tohoto dne je pobavit všechny naše občany od nejmladšího do nejstaršího věku. Celá akce má recesistický ráz a občané dokazují, že se umí báječně pobavit, někdy i na vlastní triko.  
Kromě těchto pravidelných akcí patří našim občanům poděkování za opět bijící věžní hodiny, které dostaly nový stroj díky jejich  dobrovolné finanční pomoci.

   

PODNIKÁNÍ V OBCI

    Prodejna Denisa
    Hostinská činnost:

Hospoda U Dejva

Penzion Mariana s restaurací

 

    Pokrývačské práce, výroba nábytku: Jiří Hoško, Stará Rudná 6

    Truhlářské práce: Michal Strápek, Stará Rudná 4

    Instalace vody, odpadu, plynu, topení, klimatizace, výstavba domů: Ivan Pinko, Stará Rudná 196

    Malířské a natěračské práce: Martin Wiltsch, Stará Rudná 164

    Podpůrné činnosti v lesnictví: Aleš Mališ, Stará Rudná 97

    Opravy počítačů a periferních zařízení: Ing. Josef Sedlák, Stará Rudná 139

    Účetnické, auditorské činnosti, daňové poradenství: Mgr. Jana Procházková, Nová Rudná e. 26

    Činnosti zástupců pojišťovny: Alena Urdová, Stará Rudná 20

    Vývařovna Rudná pod Pradědem - provozovatel Roman Kotrla

   

    Na území obce hospodaří:

    Jantar spol. s r.o. – celkem obhospodařuje ze zdejšího katastru 1150 ha zemědělských pozemků. V obci má společnost farmu živočišné výroby, celkem tři stáje pro 900 ks skotu, výkrm prasat 600 ks, prasnice 135 ks, dále náležité sklady, haly a sklady. Srubovka s.r.o – obhospodařuje 120 ha zemědělských pozemků, včetně farmy živočišné výroby – dvě stáje pro 304 ks skotu. Jezdecký klub Amír – Ing. Milan Theimer celkem obhospodařuje 50 ha zemědělských pozemků. V areálu jsou stáje a boxy pro 40koní včetně zázemí pro jízdy.