#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Služby úřadu

Co na našem úřadě vyřídíte:

- platby místních poplatků a dalších závazků vůči obci v hotovosti v pokladně;

- bezhotovostní platby poplatků a dalších závazků prostřednictvím platebních karet včetně možného výběru hotovosti;

- přihlášení přistěhovaných občanů k trvalému pobytu;

- služby Czechpointu (výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového rejstříku řidičů, konverze dokumentů, zřízení datových schránek, ověření identity osob apod.) - vyjma výpisů z katastru nemovitostí, ty nevydáváme!

- ověřování listin a podpisů;

- vydávání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,

- vyjádření k existenci sítí pro stavebníky, povolení sjezdu k nemovitosti a další řízení, související s povolováním staveb na území obce

a mnoho dalších agend.

V rámci poskytovaných služeb lze na úřadě za úplatu dle platného ceníku služeb požádat o kopírování, tisk, vyhotovení jednoduchých smluv (darovací, kupní apod.) a podle možností pracovnic úřadu vám bude vyhověno.

 

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Radomír Tománek
starosta obce

Novinky

27.09.2023

Tisková zprava Policie ČR ke Dni seniorů

Tisková zprava Policie ČR ke Dni seniorů

Detail Aktuality

21.09.2023 - 07.10.2023

Vyhlášení záměru prodeje pozemku

Detail Úřední deska

13.09.2023

Nabídka volného pracovního místa Obec Staré Město

Nabídka volného pracovního místa Obec Staré Město

Detail Aktuality

13.09.2023 - 16.10.2023

Nabídka volného pracovního místa Obec Staré Město

Detail Úřední deska