#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Služby úřadu

Co na našem úřadě vyřídíte:

- platby místních poplatků a dalších závazků vůči obci v hotovosti v pokladně;

- bezhotovostní platby poplatků a dalších závazků prostřednictvím platebních karet včetně možného výběru hotovosti;

- přihlášení přistěhovaných občanů k trvalému pobytu;

- služby Czechpointu (výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového rejstříku řidičů, konverze dokumentů, zřízení datových schránek, ověření identity osob apod.) - vyjma výpisů z katastru nemovitostí, ty nevydáváme!

- ověřování listin a podpisů;

- vydávání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,

- vyjádření k existenci sítí pro stavebníky, povolení sjezdu k nemovitosti a další řízení, související s povolováním staveb na území obce

a mnoho dalších agend.

V rámci poskytovaných služeb lze na úřadě za úplatu dle platného ceníku služeb požádat o kopírování, tisk, vyhotovení jednoduchých smluv (darovací, kupní apod.) a podle možností pracovnic úřadu vám bude vyhověno.

 

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Radomír Tománek
starosta obce

Novinky

21.06.2024

Nohejbalový turnaj O pohár starosty

Nohejbalový turnaj O pohár starosty

Detail Aktuality

17.06.2024

Očkování psů 18.6.2024

Očkování psů

Detail Aktuality

17.06.2024 - 02.07.2024

Usnesení z 11. zasedání ZO

Detail Úřední deska

30.05.2024

Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace

Detail Aktuality