#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace ze zastupitelstva

Typ: ostatní
Informace ze zastupitelstva

INFORMACE

z jednání zastupitelstva obce

Na posledním jednání zastupitelstva obce dne 31.3.2021 se projednávaly zejména probíhající projekty, které byly zastupitelstvem označeny jako prioritní.

  1. Nákup kontejnerového nosiče za velký traktor a kontejner – starosta informoval zastupitele o podpisu smlouvy o dodávce, která proběhne pravděpodobně v červnu. Na pořízení byla obci poskytnuta půjčka a dotace z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu.
  2. Pokračuje zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku v obci. Na Moravskoslezský kraj byla podána již třetí žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace. Uvidíme, zda budeme tentokrát úspěšní a podaří se nám pomocí dotace snížit náklady na projekt.
  3. Odkanalizování středu obce a vybudování čističky odpadních vod – v rámci této investice jsme ve fázi vydaného stavebního povolení a v podstatě můžeme začít pracovat. Problém se ale vyskytl v oblasti financování. Původní cena za dílo se v aktuálních cenách zvýšila o cca 800 tis. Kč. Celková cena za dílo, podle aktuálně zpracovaného rozpočtu k březnu 2021, dosahuje téměř 4 mil. Kč.

   Bohužel žádný vyhlášený dotační program nemůžeme využít, protože podmínky dotačních programů požadují napojení min. 50%         obyvatel obce, nebo se jedná o rozšíření stávající ČOV a kanalizace. Ani jednu podmínku tento projekt nesplňuje. Nezbývá tedy, než     se pokoušet o získání jakékoliv individuální dotace mimo vyhlášené programy. Další možností je financování z vlastních                         zdrojů.V rozpočtu na letošní rok je na vybudování ČOV vyhrazena částka 2,4 mil. Kč, což ovšem nepostačuje. Zbývající část se bude     muset financovat z úvěru.

   Přesto jsme si vědomi, jak je nutné kanalizaci a ČOV v centru obce vybudovat a ulevit tak zejména majitelům Okálů, kteří jsou               v nezáviděníhodné situaci. Vybudováním ČOV se sjednotí podmínky likvidace odpadních vod i pro majitelé dalších objektů, kteří             v současné době využívají dosluhující a zastaralé technologie k jejich likvidaci.

   S ohledem na vše výše uvedené rozhodli zastupitelé o dofinancování pomocí úvěru. Získat úvěr by neměl být pro naši obec problém,     ekonomicky si vedeme dobře. Byla zahájena jednání s bankami o podmínkách poskytnutí úvěru za co nejvýhodnějších podmínek pro     obec.

  1. Další projekt, který pokročil do fáze realizace, je oprava mostu spojující místní komunikace MK11c a MK12c. Je dokončena projektová dokumentace opravy a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Dále proběhla informace o tom, že podaná žádost o dotaci na outdoorové hřiště nebyla úspěšná. Vzhledem k tomu, že probíhají další velmi nákladné investiční akce, nebude v této oblasti zatím vyvíjena další činnost. Dále budou probíhat jen drobné opravy a údržbové práce, abychom zajistili dostatek finančních prostředků na velké projekty.

 

Radomír Tománek, MBA, starosta 


Vytvořeno: 7. 4. 2021
Poslední aktualizace: 7. 4. 2021 15:23
Autor: