#

Navigace

Obsah

Oznámení o změně ceny vodného na rok 2020

Typ: ostatní
Oznámení o změně ceny vodného na rok 2020

Sdělení společnosti VaK Bruntál, a.s.: 

Na základě usnesení představenstva, přistupuje společnost VaK Bruntál a.s. ke zvýšení ceny pitné vody, kterou dodává svým odběratelům.

S účinností od 1. 1. 2020 bude činit cena pitné vody 36,56 Kč/m3 + 15% DPH, tj. 42,04 Kč/m3 včetně DPH.

Od 1.5.2020 dojde ke snížení sazby DPH na 10%. Od tohoto data bude cena pitné účtována se sníženou sazbou DPH a její výše bude činit 40,22 Kč/m3

Ve srovnání s rokem 2019 se jedná o nárůst ceny o 2,99 Kč/m3. Po snížení sazby DPH pak bude  nárůst ceny o 1,17 Kč/m3.

Důvodem zvýšení ceny vodného je nárůst ceny el. energie, nárůst ceny surové vody a v neposlední řadě nárůst mzdových prostředků.

Dalším důvodem je  zákonná povinnost zahrnout do ceny vodného dostatečný objem finančních prostředků k zajištění financování obnovy veřejného vodovodu a souvisejících staveb. Společnost VaK Bruntál a.s. plánuje pro rok 2020 z vlastních prostředků obnovu vodovodů, kanalizací a realizaci dalších investičních akcí v objemu přesahující 43 mil. Kč.


Vytvořeno: 6. 12. 2019
Poslední aktualizace: 6. 12. 2019 09:37
Autor: