#

Navigace

Obsah

Změny v poplatcích za ubytování od r. 2020

Typ: ostatní
Novela zákona 565/1990 SB., o místních poplatcích

Tato informace je velmi důležitá pro ubytovatele, kteří na území obce poskytují ubytování za úplatu.

Od 1.1.2020 nabude účinnosti novela zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Tato novela přináší pro ubytovatele změny, se kterými vás nyní seznámíme.

  1. První změnou je skutečnost, že původní poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za rekreační pobyt byly zrušeny a nahrazeny jedním poplatkem, který se nazývá Poplatek z pobytu (§ 3 zákona 565/1990 Sb.).
  2. Všichni ubytovatelé mají povinnost do 15.1.2020 (v případě pozdějšího zahájení ubytování do 15 dnů ode dne zahájení činnosti) splnit ohlašovací povinnost, stejná lhůta platí i pro oznámení ukončení činnosti. Tiskopis s povinnými náležitostmi ohlášení naleznete na našich webových stránkách obecni-urad/tiskopisy/, popřípadě v listinné podobě na obecním úřadě.
  3. Dále již nebude možné platit poplatky paušálním výpočtem, tak jak jste tomu byli doposud zvyklí. Novela zákona již toto neumožňuje, a proto bude platit již dříve známý model: povinnost vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě a zapisovat do ní povinné údaje podle § 3g zákona 565/1990 Sb. Následně podle údajů z evidenční knihy bude plátce (ubytovatel) platit poplatky z pobytu.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně přehledně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce poplatku má povinnost uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od posledního zápisu.

  1. Poplatníkem poplatku je ubytovaná osoba a plátcem je poskytovatel ubytování (ubytovatel vybere od ubytované osoby poplatek a pak jej odvede obecnímu úřadu). Splatnost poplatků bude čtvrtletní, poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního čtvrtletí (za 1. čtvrtletí nejpozději do 5.4.2020, za 2. čtvrtletí do 5.7.2020, za3.čtvrtletí do 5.10.2020, za 4. čtvrtletí do 5.1.2021).

 

Výčet osob, osvobozených od poplatku, najdete v § 3b zákona 565/1990 Sb..

Obec v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích vydá obecně závaznou vyhlášku, účinnou od 1.1.2020. Sledujte naše webové stránky abyste byli na změny od 1.1.2020 včas připraveni.


Vytvořeno: 31. 10. 2019
Poslední aktualizace: 31. 10. 2019 12:36
Autor: Ing. Jitka Steinerova